KOBIECY QIGONG RADIANT LOTUS, 2017-03-03

Zajęcia odbywać się będą w piątki w godz. 17:30 – 18:45. Można przyjść w dowolnym czasie, jednorazowo, lecz po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu . tel. 509079488


 

Radiant  Lotus - Qigong Pierw­szej Pomocy w Stresie
Pro­gram dla kobiet w różnym wieku, prze­ka­zany Daisy Lee przez jej tybe­tań­skich i chiń­skich mistrzów. Naucz się pro­stych i skutecznych tech­nik Qigong opra­co­wa­nych tak, by szybko roz­ła­do­wy­wać stres i pod­nieść odpor­ność. Te krót­kie, rów­no­wa­żące formy można uży­wać codzien­nie, przy­wra­ca­jąc ener­gię gdy ciało jest wyczer­pane i przy­tło­czone przez życiowe cię­żary. W pro­gra­mie jest też nauka klu­czo­wych punk­tów aku­pre­su­ro­wych, które przywracają ener­gię i witalność.

 

Radiant Lotus  wspiera kobiety w wielu dolegliwościach :
- pozby­wa­niu się masto­pa­tii (dysplazji/fibrocyst piersi)
- rów­no­wa­że­niu emo­cjo­nal­nych „górek” i „dołków”
- reduk­cji guzów oraz cyst w pier­siach i macicy
- odmła­dza­niu skóry, kości i włosów
- popra­wia­niu krwa­wie­nia mie­siącz­ko­wego & redu­ko­wa­nia skurczów
- reduk­cji lub eli­mi­na­cji ude­rzeń gorąca
- pod­no­sze­nia gęsto­ści kości
- odtwa­rza­nia poczu­cia mocy oso­bi­stej & zdol­no­ści do radze­nia sobie z trau­mami i chro­nicz­nym stresem

 

Wejście jednorazowe – 25 zł< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Następna >
Aktualności
TAI CHI GR. POCZĄTKUJACA - z dnia 2019-03-05

 

WTORKI:

GRUPA POCZĄTKUJĄCA 18:00 - 19:00

ZAJĘCIA ODWOŁANE

 

 

 


 


czytaj więcej >>
TAI CHI CHUAN - z dnia 2018-10-04

ĆWICZYMY WE CZWARTKI

godz. 18:00 - 19:00

 

GRUPA ŚREDNIOZAAWANSOWANA

i  GRUPA ZAAWANSOWANA  


czytaj więcej >>
SEMINARIUM QIGONG Z DAISY LEE - z dnia 2017-09-23

BIELSKO BIAŁA 

sala gimnastyczna ZDZ, ul Dworkowa5


czytaj więcej >>
WARSZTATY QIGONG W DŁUGI MAJOWY WEEKEND - z dnia 2017-04-28

28 kwiecień - 03 maj 2017

KOSZARAWA  k/ Zywca


czytaj więcej >>
KOBIECY QIGONG RADIANT LOTUS - z dnia 2017-03-03

 Bielsko Biała

Twoja Enklawa, ul. Żółkiewskiego 16a

PIĄTEK 17:30 - 18:45


 


czytaj więcej >>
TAI CHI Z ELEMENTAMI QIGONG - z dnia 2016-09-06

BIELSKO BIAŁA

"TWOJA ENKLAWA"

ul. Żółkiewskiego 16a


czytaj więcej >>
TAI CHI CHUAN KĘTY - z dnia 2016-09-01

DOM KULTYRY, UL. ŻWIRKI I WIGURY 2A

CZWARTKI:

GRUPA POCZĄTKUJĄCA   18:00 - 19:00

GRUPA ZAAWANSOWANA 19:15 - 20:15


czytaj więcej >>
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TAI CHI I QIGONG - z dnia 2016-04-30

Bielsko Biała Park Miejski  przy ul. Słowackiego (przy Bielskim Centrum Kultury) godzina 10:00

 

 


czytaj więcej >>
Realizacja Campeoni